Ürünler
Kapalı Devre Su Soğutucu Üniteler
  • Soğutulacak suyun dış ortamlardan etkilenmeden kapalı devre olarak soğutulması amacıyla hava soğutmalı, bakır borulu ve alüminyum kanatlı kapalı devre su soğutucuları üretilmektedir
  • Isı değiştirici bataryalar 3/8", 1/2" ve 5/8" çapında bakır boru ve 0,12 mm – 0,18 mm kalınlığında alüminyum lamellerin özel tezgâhlarda paket haline getirilerek, bakır boruların şişirilmesi ile üretilirler.
  • Özel kanat formları ve boru dağılımları ile birim yüzeyden maksimum verim alınacak şekilde dizayn edilmişlerdir.
  • Sistemde su kaybı kesinlikle olmadığından, özel kimyasal sular, yağ, saf su vs. gibi akışkanların soğutulması için en ucuz uygulamadır.
  • Dış hava sıcaklığının verimi etkilediği pik zamanlarda, ısı eşanjörü üzerine termostat kontrollü olarak su püskürtülerek evaporatif soğuma avantajı kullanılıp, daha düşük sıcaklıklara kadar soğuma gerçekleştirilmektedir. Bu sistem tam otomatik kontrollü olarak uygulanabilmektedir. Püskürtülen spreyleme su kaybı çok düşük seviyede olmaktadır (Fan başına 1-2 lt/dk.). Ayrıca püskürtülen su devresine iyonize filtre bağlanarak batarya kanatçıkları üzerinde kireç tabakası oluşturması önlenebilir.
  • Ortam havası asiyal veya radyal fanlarla batarya üzerinden emilerek sistemde dolaştırılan kapalı devre su soğutulmuş olmaktadır. Büyük bir ısı transferi yüzeyi kullanıldığından soğutulan su sıcaklığı, dış hava sıcaklığına çok yakın olabilmektedir.
  • 5.000 kcal/h’den 1.500.000 kcal/h kapasiteye kadar tek parça üniteler halinde üretilmektedir. Daha büyük kapasiteler için özel dizayn yapılmaktadır.