Ürünler
Paket Tip Oda Soğutucuları
Soğuk Oda Evaporatörleri
Paket Tip Soğuk Su Cihazları(Water Chiller Unit)
Kapalı Devre Su Soğutucu Üniteler