Ürünler
Nem Alma Cihazı
  • Soğutma çevrimi sistemiyle çalışan, mobil ve son derece sessiz olan paket cihazlardır. Katalogda gösterilen standart tiplerin dışında daha büyük kapasiteler için özel imalat yapılmaktadır.
  • Kapalı yüzme havuzları, kağıt, gıda ve kimyasal malzeme depolama mahalleri, kütüphaneler, her türlü arşivleme ve özel proses uygulamaları için geliştirilmiştir.
  • Silah ve mühimmat depoları için ideal olarak kullanılabilir.
  • Genel Higroskopik maddelerin depolandığı yerler ile bağıl nem oranı düşük olması istenen mahallerdeki uygulamalar için idealdir.
  • Kondenser ve Evaporatörleri yüksek verimli bakır boru, alüminyum kanatlı olup, üfleme havası son derece sessiz radyal fanlarla yapıldığından, hava dağıtım kanal sistemine bağlanabilmektedir. İstenen cihaz dışı basınç kayıpları kolaylıkla karşılanabilmektedir.
  • Gaz şarjı yapılmış ve derhal çalışmaya hazır kompakt cihazlardır.
  • Mobil olduklarından iç mekanda istenen yere taşınabilmektedir.
  • Kapaklar çift cidarlı veya isteğe bağlı olarak ses absorbeli olarak üretilmektedir.
  • Dış ünitesi olmayan tam paket cihazdır.
  • Değişik kapasiteler için 6 değişik tipte standart olarak üretilmektedir.